[ju-ni-kahrs]

Navnet UNICARS kombinerer ordet "cars" med "uni". Vores kerneforretning er dækket af ordet "cars". Uni er et latinsk og internationalt præfiks, som betyder" enstemmig", eller "med ét sind". I kombination med "UNI" får "CARS" karaktér og sjæl. Navnet UNICARS skal signalere holdning og hjerte, samt en dybfølt og stålsat ambition om at hele medarbejderstaben i UNICARS, evner at levere branchens mest unikke kundeservice. "Uni" antyder også, at forretningen er en del af noget større og veletableret, hvilket borger for høj kvalitet og sikkerhed i leverance. "Uni" bør udtales som på engelsk, [ju-ni]. Navnet bør skrives "Unicars" i løbende tekster og alle andre sammenhænge end der, hvor navnet står i stedet for logoet, f.eks. i en mailsignatur eller på et visitkort. I sådanne tilfælde bør navnet skrives "UNICARS".

Grundlæggende værdier

UNICARS visuelle identitet er designet med nogle helt grundlæggende værdier for øje. Grafiske samarbejdspartnere kan med fordel inddrage disse værdier i deres arbejde som en ekstra rettesnor i de sammenhænge hvor designguiden ikke rummer tilstrækkeligt med specifikke eksempler på eksekvering.

  • Serviceorienteret
  • Nærværende
  • Imødekommende
  • Ukompliceret
  • Kvalitetsbevidst
  • Empatisk
  • Troværdig
  • Adræt
  • Ungdommelig
  • Ambitiøs

Navnetræk

UNICARS logo er et navnetræk tegnet fra bunden. Navnet er sat i KAPITÆLER (store bogstaver, tegnet til x-højde), en typografitradition, der hvis historie har sit ophav i romertiden. Skriften er umiddelbart enkel og tidløs – men bestemt ikke anonym. For der gemmer sig i typernes hjørner, afskæringer, kurvevariation og vekslende kanter mange små, unikke detaljer. Disse detaljer fremstår ganske subtile, når logoet gengives i små størrelser, og forstærkes i de større. Dette gør, at logoet kan opleves på nye måder, jo mere man ser på det, og at det aldrig bliver ordinært, eller kedeligt at se på.Close