UNICARS A/S og miljøet

Unicars A/S arbejder med miljøledelse baseret på kravspecifikationen DS/EN ISO14001:2004

UNICARS A/S er bevidst om sit ansvar over for det eksterne miljø i forbindelse med driften af virksomheden.

Både Opel og Toyota markedsfører idag nogle af verdens mest effektive og fleksible hybridteknologier til persontransport, hvilket nedsætter udledningen i brugsfasen markant i forhold til traditionelle alternativer. Herudover kan langt størstedelen af vores biler genanvendes til fremstilling af nye biler, når deres tid på vejene er forbi.

Unicars A/S arbejder med miljøledelse baseret på kravspecifikationen DS/EN ISO14001:2004. Det betyder at der er er fuld kontrol med farligt, såvel som ufarligt affald, brug af kemikalier, ressourcer og energi og at vi efterlever lovens krav og forebygger forurening. For dig som kunde betyder det, at du kan være tryg ved at indlevere din bil til service hos os. Der er intet overladt til tilfældigheder og der bruges mange kræfter på at miljøsikre vores aktiviteter.

Unicars A/S star på mål for følgende miljøpolitik:

  • løbende gennemførelse af miljøforbedringer med særlig indsats på energiforbrug, vandforbrug og spildevandsproduktion, håndtering og sortering af affald og brug af kemiske hjælpestoffer , herunder vurdering af sundheds- og miljøskadelige egenskaber.
  • hjælpe vores kunder til at træffe miljørigtige beslutninger vedr. køb, drift og service af biler.
  • forebyggelse af forurening både gennem den strategiske og praktiske styring af værkstedsdriften.
  • overholdelse af gældende love og myndighedskrav samt andre krav på miljøområdet.
  • at stille miljømæssige krav til leverandører når der vælges ydelser, processer og materialer.
  • at engagere medarbejdere på alle niveauer så de deltager aktivt i vores miljøarbejde.
  • at sikre at vi skaber et godt arbejdsmiljø til gavn for både medarbejdere og omgivelser.
  • at sørge for at alle medarbejdere er bevidste om deres indflydelse på det eksterne miljø.


Close