1. august 2018 09:26:53

Unicars er miljøcertificerede

CERTIFICERET GRØNT BILHUS I BIRKERØD

De fleste borgere i Birkerød og omegn kender allerede det karakteristiske hvide bilhus med de runde former midt på toppen af Birkerød Kongevej. Der har nemlig ligget bilhus her i flere generationer og her har været fokus på salg og service af Opel siden 1969. Toyota har været med siden 2009.

Men siden 2012, hvor UNICARS med Thomas Ølshøj i spidsen, har overtaget driften, er udviklingen gået stærkt. De fysiske rammer er blevet modificeret og det fysiske arbejdsmiljø er løftet markant, dog med respekt for husets klassiske karaktértræk.
Og med en mere moderne ledelsesstil, hvor medarbejderne er med i udviklingen, oplever både kunder og medarbejdere de positive ændringer.
Men de positive forandringer er ikke slut her: Til gavn for kunder, medarbejdere og samfund har UNICARS i slutningen af 2017 opnået miljøcertificering efter standarden ISO14001.

Det grønne ansvar
Det er ingen hemmelighed at biler forurener og at autobranchen ofte bliver ”stemplet” som miljøsyndere. Men hos UNICARS vendes der nu op og ned på disse fordomme.

Med indførelsen af miljøledelse, er der hos UNICARS selvfølgelig fuld fokus på konkret miljøbeskyttelse af de umiddelbare omgivelser (jord, vand og luft). F.eks. er vi p.t. i gang med at realisere et mål om at få reduceret vores naturgasforbrug markant.
Men vi går også ”all in” i at tage et samfundsmæssigt ansvar ved nedbringe forureningen fra drift såvel som vedligeholdelse af bilerne, da det er her hvor alle virkelig kan få gavn af miljøforbedringer på alle planer.
En stor del af miljøledelsen går ud på at inddrage og styrke miljøbevidstheden hos de tekniske medarbejdere hos UNICARS, da det er den medarbejdergruppe der løbende bliver specifikt uddannet i få Opel og Toyota biler til at præstere miljømæssigt bedst muligt.

Tryghed hos kunden
Værkstedchefen Stefan Skov udtaler:

’’At være certificeret, betyder meget for os. Vi er glade for, at vi internt er 100% sikre i håndteringen af bl.a. affald og miljøskadelige stoffer, samtidig med, at vores kunder altid kan være sikre på, at når deres biler forlader vores værksted, så har de ikke forurenet unødigt.
Men kunden skal også vide at vi i vores daglige arbejde bestræber os på, at få deres biler til at præstere så grønt som det er fysisk muligt, uanset alder. Det har vi fokus på i vores daglige dialog med hinanden.”
”Standarden stiller krav om, at vi hele tiden forbedrer vores miljøpræstation – ikke bare her i huset – men også ude på vejene.”